Walang Spring Kung Walang Fall [ kung may kailangang mabago dapat na may kailangan ding matapos]

MINSAN KAILANGAN MO MUNANG MAMATAY PARA MABUHAY. Bago maipanganak ang isang maganda at bagong panimula, may kamatayan at katapusan munang pagdadaanan. Parang season of fall lang yan. Pagkatapos ng isang masigla, masaya at maliwanag na summer magsisimula na ang malungkot, malamig at taglagas na panahon. “Fall”. Eto yung yung time na ang paligid ay magsisimulang … Continue reading Walang Spring Kung Walang Fall [ kung may kailangang mabago dapat na may kailangan ding matapos]

Forsaken Love: “Hindi mo na Ako iniibig kagaya ng dati..”

"Does a young Woman forget her jewerly, a bride her wedding ornaments? Yet my people have forgotten me, days without number." Jeremiah 2:32 "Yet my people have forgotten me, days without number." 😦 Hindi aksidente na ikaw ang nakakabasa nito. Ikaw na nang lamig, nakalimot at pininiling bumalik sa maka-mundo at dating pamumuhay. Nakita Nya, … Continue reading Forsaken Love: “Hindi mo na Ako iniibig kagaya ng dati..”

Bago Kami Tuluyang Makalimot

Para sa mga MAGULANG na ni minsa'y hindi nakalimot.., Bago tuluyang mawala ang inyong pandinig, hayaan nyo pong marinig, mula sa aming bibig, pasasalamat sa inyong walang katumbas at humpay na pagibig. Bago tuluyang lumabo ang inyong paningin, muling silayan at sulyapan ngiti sa aming mukha na may pananabik, na ang kalinga at aruga na … Continue reading Bago Kami Tuluyang Makalimot

Yung Buhay Mo Na Akala Mo Patapon Na May Silbi Pa Pala.

Para lamang daw tayong isang kahoy na nasusunog sa apoy, pero hinango mula sa nagliliyab na init nito. (Read: Zechariah 3:1-5) Kagaya nga ng isang kahoy ang buhay ng tao sa mundo. Kapag natapos na ang silbi nito, ang tanging puedeng gawin na lang ay ang matapon at masama sa apoy. Maaring isang magandang pinutaan … Continue reading Yung Buhay Mo Na Akala Mo Patapon Na May Silbi Pa Pala.

Position Yourself For Victory!

Are you fighting a battle no one knows about? Great trials that is both overwhelming and consuming? Or maybe you're facing mountains of problem that seems to be stronger and bigger than yourself? Trying to be strong, pretending you're okey. But in reality you're feeling alone, hopeless and discouraged. You may think that there is … Continue reading Position Yourself For Victory!